Video

Cara tukar minyak hitam lc135 Video 


tentang cara menukar minyak hitam Yamaha Lc135.Inilah langkah-langkah yang diambil untuk menukar minyak hitam motor di bengkel.

Sesuai untuk dijadikan panduan bagi anda yang pertama kali mahu cuba menukar sendiri minyak hitam tanpa ke bengkel motor.Adalah lebih elok juga anda baca dulu penerangan tentang menukar minyak hitam motor


–>